Fert Ispuna visine od 14 cm. Šuplji blok od gline za međuspratnu konstrukciju. Koristi se za izradu Fert Gredica i panela za međuspratnu tavanicu. Proizvode se u visinama od 14 i 16 cm.

Dimenzije (cm)            24,5 x 27,5 x 14,0

Težina (kg/kom)          cca 5,70

Količina (kom/paleta)  153

Potrošnja (kom/m2)     10

Nosivost (kN) 5,21

Težina paketa sa paletom   890kg.