Cement je hidraulično mineralno vezivo koje se dobija mlevenjem portland cementnog klinkera- veštačkog kamenog materijala koji se stvara pečenjem krečnjaka i gline na temperaturi 1350/1450C. Odlikuje se brzim priraštajem čvrstoća. Preporučuje se za spravljanje svih vrsta betona i maltera kod izgradnje individualnih stambenih objekata kao i kod izgradnje poslovno-stambenih objekata manjih gabarita.

Vrste Cementa koje imamo na našem stovarištu:

Lagarge Beočin 42,5R : pakovanje 50kg

Lagarge Beočin 32,5R : pakovanje 50kg

Lagarge Beočin 32,5R : pakovanje 25kg

Titan Kosjerić 42,5R : pakovanje 50kg

Titan Kosjerić 32,5R : pakovanje 50kg