Armaturne mreže

Obostrano nosive , Q – mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata, a nosive su i uzdužne i poprečne žice.Hladno valjane čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se visokokvalitetna armaturna mreža. Bez obzira na način manipulacije armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa, itd…)

Na našem stovarištu možete naći više vrsta mreža:

                

φ (mm)

Q

Dimenzije

-mm-

Kg/kom

4

84

600x215

18

5

131

600x215

28

6

188

600x215

40

7,5

295

600x215

62

8

335

600x215

70

10

524

600x215

110

 

Binor

Rešetkasti armaturni nosač, najviše se korisrti kao gotova armatura za medjuspratne ploče i montažno armirane betonske ploče, izradjuju se u dimenzijama 120mm visina i 78mm širina.

Slika binor