Puna opeka – cigla, je jedan od najstarijih materijala za zidanje zidova i spada u ekološki materijal.  Opeka ili cigla je zidni građevinski materijal  koji se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese glinenog materijala, peska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije.

Dimenzije (cm)            25 x 12 x 6,5

Težina (kg/kom)          cca 3,0

Količina (kom/paleta)  512

Potrošnja zid 12cm (kom/m2) 52