Kreč se koristi za zidanje, malterisanje i krečenje. Moćno dezinfekciono sredstvo za čišćenje bunara, zaštitu stabala voćki od štetočina. Koristi se kao vezivo za spravljanje krečnih i produžnih(krečno-cementnih) maltera. Paropropustan je i velike pokrivne moći.

Na našem stovarištu možete naći dve vrste kreča, hidrat I gašeni.

Kreč hidratisani je u pakovanju od 25kg.

Kreč gašeni je u pakovanju od 30kg.