Na našem stovarištu možete naći izolacioni materijal raznih vrsta i namena:

  • Kondor debljine 3 i 4 mm u rolnama od 10m
  • Ter Papir u rolnama od 10m
  • Bitulit u kanti od 5 i 10 litara
  • Bitumen u kanti od 28kg
  • Staklenu vunu
  • Krovne i slemene folije