Stovariste "ATLAS 2009" ima u svom sastavu armirački pogon sa mogućnošću  obrađene armature po specifikaciji.

U svojoj armiračnici možemo obraditi profile betonskog gvožđa glatke I rebraste armature. Armiračnica takođe poseduje opremu za savijanje i pravljenje uzengija  i savijanje glavne armature , kao i sečenje iste.

Osnovni načini obrade armature:

  1. ispravljena i sečena na meru
  2. obrađena glavna armatura i savijene uzengije
  3. kompletno uvezana armatura