Fasadna opeka od gline sa vertikalnim šupljinama služi za izradu spoljašnjih, tj. fasadnih zidova. U ponudi imamo crvenu I belu fasadnu opeku reljefnu i glatku.
Veličina           250 x 120 x 65
Potrošnja zid 12cm/m2   52kom
Težina po kom 2.45 kg
Apsorbovanje vode     5 - 8%
Potrebno cigli (po m3)  512kom
Broj cigli po paleti        540 kom